Västerländska kulturen egenskaper

KRISTENDOMEN OCH DEN VÄSTERLÄNDSKA KULTUREN ... människan har de egenskaper, som miljön ger henne. Om samhällsinstitutionerna utformas på ett sätt som är ägnat att göra människorna fridsamma och altruistiska, så blir människorna också så småningom så-dana. En åskådning av 1700-talsradikalismens typ utgör självfallet Ordet kultur kommer från latinets cultura som betyder ungefär 'bearbetning', 'odling' och 'bildning' och som i sin tur härstammar från colo 'odla'. Begreppet har fått en väldigt vid betydelse och avser i vid bemärkelse all mänsklig aktivitet. Kultur har dock främst två betydelser: andlig (konstnärlig) odling eller socialt överförda levnadsmönster. De finns både inom den österländska och den västerländska kulturen, men är väsentligt olika både vad gäller utseende och egenskaper i de olika kulturerna. Inv. nr. OM-1991-0019 Detalj av dekor av drake på porslinsfat. Kina, Ming-dynastin, Jiajing-perioden (1522-66). kvinnor som män. I den västerländska kulturen värderas dock inte vissa sen-sitiva egenskaper så högt, särskilt inte hos män, som därför oftare har svårt att komma till sin rätt. • Högkänsliga kan vara mer eller mindre socialt introverta eller extroverta. Cirka en tredjedel av dem är också ”sensa-tionssökare”. Detta är den andra delen av Zhengyang Wus inlägg 'Vad är folk utan kultur'. Den första delen publicerades igår den 25 februari 2018. För att belysa den i min mening svåraste bristen i den västerländska kulturen måste jag introducera ett kinesiskt begrepp: Jun Zi (君子). Jun Zi betyder, i brist på en bättre översättning, en… Betydelsen av grodor i kinesisk kultur Grodor och paddor är viktiga i kinesisk kultur som symboler för odödlighet, healing, pengar, månen och flärd. Enligt sidan taoistisk paddor är'' paddan ett lyckobringande djur i östra Asien, särskilt i dess tre ben form. Även om förknippas ... Romarna skapade ett imperium och har på ett avgörande sätt påverkat Europa och den europeiska kulturen. Rikets medelpunkt var staden Rom som växte till en miljonstad under antiken.. Den romerska republiken. Rom styrdes till en början av kungar, men i slutet av 500-talet f.Kr infördes republik. Den greco-romerska kulturen var utgångspunkten för den västerländska kulturtraditionen. Om inte för den fusion av romerska idealer och grekisk utveckling skulle den västerländska världen som den är känd idag inte existera. index. 1 Ursprung. 1.1 Grekisk-Hellenistisk kultur; 1.2 Blandning av grekisk och romersk kultur; 2 egenskaper. 2 ... Kulturen vi lever i kan påverka relationskvaliteten. I följande illustration visar vi hur en ... Eftersom vi utför vår studie inom den västerländska kulturen väljer vi att undersöka de delar Kultur Behov av ... egenskaper och tankar om sig själv (Person, P); partnerns egenskaper, krav och beteenden ”Det är dock ett faktum att den västerländska kulturen sedan minst 150 år tillbaka har varit mest dominerande i världen och förbättrat mänsklighetens levnadsvillkor grundligt, och ingen annan kultur kan konkurrera om saken”. Under dessa 150 år har även den västerländska ”civiliseringsgraden” successivt ökat.

Min fars tid i Kamerun - oförklarig händelse?

2016.06.25 00:45 Sunrutas Min fars tid i Kamerun - oförklarig händelse?

När jag var liten brukade far berätta om sin tid i Afrika. Efter studenten hade han åkt ner till Afrika för att arbeta för min mors far som var stationerad långt inne i Kameruns djungeltropiker. Min morfar arbetade som biolog. De hade en forskningssation som -då under fars tid- blivit utsliten av alla omgångar biologer som kommit ner dit för att arbeta på sina projekt. Far var anställd som assistent till min morfar.
Forskningsstationen låg inte långt från en sjö i den nordvästra provinsen av Kamerun. Det var i det området som stor del av projekten biologerna arbetade på pågick, berättade morfar genom min far. Ibland fick far följa med min mors far men oftast fick han sitta kvar på stationen för att gå igenom resultat från dagen innan. Det var mycket data att gå igenom. Data som gjorts när de mätt nivåer på olika kemiska egenskaper i sjöar och marker över tid. Hjälpa till med kartläggningen av ekosystem och nya arter var också en del av morfars jobb, här fanns det också jobb för far att göra. Det mest tidskrävande arbetet var egentligen interagerandet med lokalbefolkningen. Morfar som vid det här laget av historien varit där ett bra tag hade lärt sig tillräckligt om kulturen och språket för att på ett enkelt sätta kunna kommunicera och komma med frågor om allt möjligt egentligen: råd om trakten; ett annat perspektiv på växter, djur, träd, sjöar (nästan allting hade en historia bakom sig); ibland om de vill komma över på middag på deras station som tack för deras hjälp.
Det var en sjö som det fanns en mysterisk sägen bakom. Lokalbefolkningen var väldigt rädd för sjön och sa att den bar med sig skrock för vad som "i framtiden väntade". Det hade i generationer talats om hur det en dag för ca 200 år sedan hade hittats massa boskap i närheten av sjön oförklarigt avlidna. Detta hade de sett som ett tecken från Gud och med det börjat se sjön som helig i den bemärkelsen att det var Guds sjö och människan ej fick bada i den. Detta hade de lärt sig av boskapet som druckit från det. Mer kunde morfar inte luska ut ur dem hade han sagt till min far.
Min far hade alltid haft inställningen att det måste finnas en naturlig förklaring till allt som sägs. Så sägenen var bara en sägen. Morfar däremot tyckte annorlunda. Trots att han var en biolog så utgjorde patos en stor del av hans karaktär. Han hade på senare år avvecklat den logiska delen han som färsk student anammat. Detta efter att ha arbetat till stor del i närheten av människor och insett dess betydelse för sina projekt.
Den här sägen var egentligen inget som deras projekt berörde även om de labbade mycket i närheten av sjön och ibland hjälpt marinbiologer med utlåning av båt ut i sjön.
Det intressanta som min far berättade var hur en dag en hel lokalbefolkning och boskap dött ut (detta i nutid under tiden som detta återberättas från och inte om det som sägs ha hänt för 200 år sedan). Över tusen man och kvinnor, minst lika mycket boskap berättade min far för mig hade dött.
De hade -innan det här hände- blivit klara med ett projekt och lämnat in förknippad rapport till handledare. De västerländska förnödenheterna började ta slut så det fanns ingen bättre tid att åka in till staden för att fira projektets avslut och bunkra upp på mat. De övernattade alltså i staden och när de efterföljande dag kommit tillbaka till stationen märkte de egentligen ingenting ovanligt. Det var när Jenna, amerikansk marinbiolog, hade kommit inspringande in till labbet där far och morfar höll till. I vanliga fall är de vana med att folk springer runt för varannan månad tror någon att de hittat något som skulle nå rubriker i populära vetenskapstidsskrifter. Men nu var det något alarmerande med hur hon rusade in i labbet. Hon hade fortfarande på sig sin dykardräkt men också sin dykarmask och syrgastub. Hon kunde inte säga något med sin mask på och med tanke på hur uppjagad hon var såg hon inte ut att vilja ta av sig den heller. I sin hast letade hon runt efter något. Hon fann tillslut ett pappersblad och penna och ritade snabbt som ögat upp molekylen för koldioxid och texten "30x 106 mI" utskrivet bredvid denna molekyl. Far förstod inte vad hon menade, men morfar förstod. Kvickt hade morfar sprungit till reservlagret och hämtat 2 syrgastuber med dykarmask kopplad till sig. De sprang alla tillbaka till bilen och körde in till staden där ringde de alla möjliga samtal de kunde komma på: ambulans/sjukhus (Jenna hade under bilturen intill staden när de kunnat ta av sig sina masker förklarat hur hon sett människor ligga livlösa intill sjön); instituionerna på universiteten som skickat dit dem; personer som varit där i forskningssammanhang sedan tidigare som kan ha haft värdefull information att dela med sig av.
Den första person som min morfar försökte få kontakt med var en geolog som genomfört forskningsprojekt kring vulkanaktivitet på just den sjön. Den här sjön låg ovanpå en inaktiv vulkan och min morfar hade berättat för min far hur han i sitt bakhuvud hade en hypotes kring den 200 år gamla sägen om den utdöda lokalbefolkningen och sjön. Min morfar hade berättat för min far om något som heter liminiska utbrott. Ett liminiskt utbrott är koldioxid som släpps ut i sjöar från dess hypolimnion. Detta ligger under termoklinen (långt nere i sjön) och kan ske efter jordskred eller explosioner. Koldioxidet stiger upp och kan lägga sig som moln runt epicenter men kan också sprida sig distanser på flera kilometer. Om det är dalområden i närheten kan molnen fastna mellan dessa dalar. Något som det var här. Morfar hade tydligen inte vågat framföra den hypotesen för han tyckte den lät alldeles för galen men det var den enda rimliga förklaringen just nu. Det var av den anledningen han ville kontakta geologen - han ville få det bekräftat innan han nämnde något till de andra. Geologen hade tydligen dött av ålder, detta fick min morfar höra från hans fru som svarade i telefon. Det vara bara att fortsätta med ringandet.
Folk de kontaktat kom redan samma kväll de ringt. Jenna hade fått tag på några som verkligen behövdes där. Hon hade ringt in ett organ vilka kallar sig för Assistans/insats-arbete vid Utländska Katastrofer (Office of Foreign Disaster Assistance). Detta organ hade skickat ett flerdisciplinärt team som skulle biträda den Kamerunska regeringen med deras arbete vid den här situationen. Det var två rättsläkare därifrån som väldigt snabbt kunde konstatera och bekräfta teorin om koldioxidmoln som spridit sig från sjön. Detta från obduktionen där de avlidna visat symptom på kvävning. 161 människor överlevde och det utgjorde endast 16%. Morfar hade tillsammans med rättsläkarna besökt de överlevande och han hade berättat för min far hur förfärad han var efter det besöket. Enligt hur morfar återberättat till min far så hade många av dessa överlevare förlorat sin talförmåga. Läkarna hade sagt att det var en konsekvens av den höga halten koldioxid som lämnat skador på hjärnan. Det var inte alla det var såhär för men de som inte hade förlorat talförmågan gick det inte ens att prata med. Några var i katatoniska stater medans andra hade blivit schizofrena (och schizofreni och vissa andra mentala ohälsor är något som är gängse i västerländska länder).
Min far som var där avslutade historien med någonting som var märkvärdigt för situationen. Redan dagen efter var den amerikanska insatsbranchen vid utländska katastrofer påväg hem. För att vara ca 1500 (som de sagt) som dött så var allting uppstädat väldigt snabbt. Man får komma ihåg att det ändå är väldigt stora områden det rör sig om. Om inte det var konstigt så var det ännu mer märkvärdigt hur två amerikanska jetflygplan från deras flygvapen hade landat och haft flertal containrar inlastade i sig. Detta hade Jenna berättat för hon verkade som kontaktperson för denna insatsbranch och hade kommit in för att möta dem när de först kommit dit, för att sedan under bussfärden till staden briefa dem om allting de visste då och för att nu följa med hem till sitt hemland. Hon berättade det hon hade sett på flygplatsen när hon anlänt till sitt hem. De hade bråttom hem hade hon sagt till min far.
Denna historia får mig alltid att tänka på vad som kan ha funnits i dessa containrar. Jag har en misstanke...
submitted by Sunrutas to sweden [link] [comments]


Forum Nyköping 2017 - Kulturen som informell struktur Dr Mikael: 'Ryggont vanligaste orsaken att vi söker vård' - Nyhetsmorgon (TV4) Trailer inför serien '10 Guds Bud' Robert Gustafsson testar dialekter - YouTube Islam - YouTube Mozart har aldrig varit i Japan - konsert och dokumentär med Asuka Nakamura antikens Grekland

Gästskribent Zhengyang Wu: Vad är folk utan kultur I – DET ...

  1. Forum Nyköping 2017 - Kulturen som informell struktur
  2. Dr Mikael: 'Ryggont vanligaste orsaken att vi söker vård' - Nyhetsmorgon (TV4)
  3. Trailer inför serien '10 Guds Bud'
  4. Robert Gustafsson testar dialekter - YouTube
  5. Islam - YouTube
  6. Mozart har aldrig varit i Japan - konsert och dokumentär med Asuka Nakamura
  7. antikens Grekland
  8. Ulf Rollof & Hans Ruin Artist talk Livet självt

Hon går på gatorna de gick på, sitter i kyrkorna de var i, och går i deras skogar för att hitta dörren in till den västerländska kulturen, det hon själv inte fick med sig i bröstmjölken. Samtalet ägde rum 26.4 på Moderna Museet i samband med utställningen Livet självt – om frågan rörande vad det egentligen är; dess materialiteter, dess egenskaper, med tanke på att den ... Föreläsning om den indoeuropeiska folkvandringen, Mykene, Minoiska kulturen, antikens Grekland och Alexander den Store. del 1 av 2 i serien Antiken. Per Brinkemo och Sherin Khankan samtalar om effekter av informella kulturella strukturer i det moderna västerländska samhället. Samtalet förs på svenska och danska. Category Robert visar upp sin fantastiska förmåga med att snabbt skifta mellan olika dialekter och uttrycka olika känslotillstånd dialektalt. Allt inför en imponerad ... Nyhetsmorgon i TV4 från 2017-04-25: Doktor Mikael visar hur vår tids folksjukdom, ryggont, drabbar nästan alla någon gång i livet. Det är den vanligaste orsaken att man söker vård och ... Skip navigation Sign in. Search 10 Guds bud är kanske de mest grundläggande orden i hela den västerländska kulturen. Våra värderingar och vår lagstiftning bygger till stora delar på denna uråldriga samling av ord.