Maanläheinen dating tarkastelu

Abstrakti. Siitepölytietueesta ja kahdesta ydingeenimarkkereiden muodosta saadut tiedot viittaavat siihen, että Skotlannin mäntyjen ( Pinus sylvestris L.) nykyiset populaatiot johdettiin yli yhdestä pakolaisesta jäätymisen jälkeen.

Skotlannin mäntyjen (pinus sylvestris l.) moninaiset ...